McSally mengklaim telah menyusun lebih banyak RUU daripada senator baru mana pun
Fact Check

McSally mengklaim telah menyusun lebih banyak RUU daripada senator baru mana pun

Pemeriksaan Fakta: McSally mengklaim telah menyusun lebih banyak tagihan daripada senator baru mana pun

Posted By : result hk